Інвестиційний фонд : поняття, види, як вибрати

Інвестиційний фонд : поняття, види, як вибрати — Photo 1

Однією з альтернатив формування власного портфеля є інвестиційний фонд, який також може бути однією зі складових портфеля інвестора. У цій статті ми розповімо, що таке інвестиційний фонд , які види фондів бувають і в чому їх відмінності.

Що таке інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд — це фонд, у який вкладають гроші інвестори шляхом купівлі цінних паперів такого фонду. Це юридична (у формі акціонерного товариства) або неюридична особа, інститут спільного інвестування, що здійснює інвестиції. 

Активами фонду керує компанія з управління активами (професійний учасник фондового ринку), відповідно до проспекту емісії такого інвестиційного фонду. Проспект — це опис стратегії фонду, обмеження повноважень інвесторів та управителя. По суті, це договір, який укладається між управителем та інвестором, який вкладає капітал у фонд. 

Як працює інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд дозволяє зібрати в єдиному місці гроші інвесторів для того, щоб компанія з управління активами могла здійснювати заздалегідь прописану та затверджену стратегію. Відповідно, замість того, щоб вести 100 різних рахунків\інвестувати у безліч фінансових інструментів, інвестори стають учасниками певного фонду (купують цінні папери такого фонду). Тобто вони потрапляють у загальну стратегію котла, що менш гнучко, але дешевше й простіше для інвестора.

Щоб пояснити суть інвестиційного фонду, ми порівняємо його з гаманцем, де зберігаються всі активи учасників: акції, цінні папери, нерухомість, частки в ТОВ та гроші.

Компанія з управління активами має ключову роль у керуванні цим майном і метою її діяльності є генерація прибутку для інвесторів. Для досягнення цієї мети компанія з управління активами має право розпоряджатися майном на власний розсуд, згідно чинного законодавства та договору про управління. Тобто управитель може займатися орендою нерухомості, торгівлею цінними паперами на фондовій біржі, проведенням валютних операцій та інвестуванням в акції\облігації компаній, державні облігації.

За ці послуги компанія з управління активами отримує щомісячну винагороду — оплатою за свої послуги.
ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» має можливість купівлі військових облігацій на вторинному ринку та має досвід купівлі військових облігацій через первинних дилерів. У перші місяці війни наші клієнти купили військових облігацій на суму понад 500 мільйонів гривень. Приєднуйтесь до них, залишаючи заявку на нашому сайті.

Види інвестиційних фондів

Загалом в Україні є такі види інвестиційних фондів:

 1. Корпоративні. Корпоративні інвестиційні фонди створюються тільки як юридична особа у формі акціонерного товариства і провадятьть виключно діяльність зі спільного інвестування, є емітентами акцій корпоративного інвестиційного фонду і можуть виплачувати за ними дивіденди. Активами корпоративного фонду керує компанія з управління активами, на підставі відповідного договору.
 2. Пайові. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою, створюється тільки компанією з управління активами. Вкладники можуть внести кошти до такого фонду, купивши інвестиційний сертифікат, що випускається компанією з управління активами. Такий фонд це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

В Україні інвестиційні фонди, пайові та корпоративні, відрізняються між собою взятими на себе зобов’язаннями щодо викупу цінних паперів в учасників фонду та можуть бути: 

 • інтервальними — здійснюють викуп своїх цінних паперів в учасників протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу); 
 • відкритими — викуповують свої цінні папери в учасників у будь-який час за їх вимогою
 • закритими — викуповують свої цінні папери не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), до моменту його припинення.

Також інвестиційні фонди можуть бути строковими або безстроковими, диверсифікованими або недиверсифікованими, спеціалізованими або кваліфікаційними.

Фактично інвестиційні фонди бувають різні. Давайте більш детально розглянемо такі види інвестиційних фондів, як: 

 • взаємний фонд;
 • хедж-фонд;
 • фонди індексів, наприклад, ETF (Exchange Traded Fund).
Взаємний фонд

Взаємний фонд — найчастіше звичайний доступний інвесторові фонд. З погляду активів він може бути різним — облігаційним, фондом акцій, фондом деривативів, чи всього разом у заздалегідь погодженій пропорції.

Зазвичай взаємні фонди є легкодоступними, і залежно від регулятивного режиму як юрисдикції так і стратегії фонду можуть бути доступні й некваліфікованим інвесторам. Водночас важливо звернути увагу на те, що різні фонди можуть мати різні суми мінімального внеску. 

Наприклад, суми можуть бути як у вигляді ціни на одну акцію фонду, так і у вигляді прямо прописаного обмеження.

Хедж-фонд

Хедж-фонд — складніший випадок. Суть хедж-фонду полягає в збереженні прибутковості незалежно від руху ринкової кон'юнктури. Через це хедж фонди менш регульовані і можуть застосовувати стратегію купівлі/продажу екзотичних фінансових та нефінансових активів. Саме легке регулювання є однією з основних фішок хедж-фонду.

У хедж-фондах ви зазвичай побачите складну юридичну структуру та обмеження у вигляді того, що тільки кваліфіковані інвестори можуть вкладатися у фонд. Це пояснюється тим, що через дуже легке регулювання ризику, профіль таких фондів піднімається і ви втрачаєте підстрахування у вигляді регуляторного контролю.

Фонди індексів

Фонди індексів — найпростіший і найдешевший метод інвестування. Замість того, щоб мати керуючого, фонд індексу просто імітує портфель, який вважає індекс.

Індекс — показник фінансового ринку, до якого включено певну кількість фінансових активів у певній пропорції. 

Раніше вони використовувалися для макроаналітики для розуміння загального тренду руху фінансового ринку. 

Тепер вони можуть використовуватися як портфель інвестування.

Відомими індексами є:

 • S&P 500 — 500 найбільших американських компаній з лістингом в американських фондових біржах;
 • DOW JONES 30 — індекс 30 найбільших промислових компаній США;
 • Nikkei 225 — індекс 225 найбільших японських компаній з лістингом на японській біржі.
ETF

ETF (Exchange Traded Fund) — фонд, що торгується на біржі. Це підвид інвестиційного фонду. По суті під таким фондом може ховатися будь-який із вищеописаних видів, але переважно це індексні фонди.

Головна перевага таких фондів — дуже легкий доступ. У класичних фондах інвестору треба подавати заяву на вступ, є обмеження щодо виведення грошей із фонду. Деякі фонди обмежують виведення коштів певним періодом на рік, мають мінімальну суму виведення, складну процедуру входу та виходу. ETF таких обмежень не має, адже входження/вихід із такого фонду — купівля/продаж паїв цього фонду на біржі.

Читайте також: Інвестиційний портфель: види, принципи формування

Як вибрати інвестиційний фонд : поради для інвестора

Інвестиційний фонд варто обирати, виходячи зі своїх цілей інвестування. Потенційному інвестору варто ознайомитися з проспектом фонду — це дозволить уникнути неприємних сюрпризіві.

Пам'ятайте, що у цьому випадку контактна особа з боку фонду є зацікавленою. Некритично, але важливо це розуміти.

Фактично, підбір фонду є більш простим методом інвестування, ніж збір портфеля, що займає менше часу як на етапі досліджень доступних пропозицій, так і на етапі інвестування. Фонд не вимагає перебалансування, перерахунку та перегляду стратегії, на відміну від портфеля.

Читайте також: Як почати інвестувати в Україні у 2023 році

Часті питання: що таке інвестиційний фонд

На чому заробляють інвестиційні фонди

Інвестиційний фонд, як правило, заробляє management fee — плату за менеджмент, яка виражається у відсотках. Також фонди можуть заробити performance fee — плату за високу прибутковість фонду. Зазвичай перфоманс фі вираховується як різниця між фактичною прибутковістю фонду та середньою прибутковістю ринку за цей період. Частина різниць цих дохідностей перераховується управителеві як бонус за хорошу роботу.

Хто контролює інвестиційні фонди

Залежно від структури фонду його повністю може контролювати як управитель (ви просто купуєте паї), так і інвестори (без дозволу інвестора управитель нічого зробити не може). Ці взаємини регулюються на рівні проспекту. Регуляторну діяльність інвестиційних фондів в Україні здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись