Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14311614)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14311614).  Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО ...
24.06.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14311614).  Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство) відбудуться 27 липня 2022 року – ДИСТАНЦІЙНО у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (Далі – Тимчасовий порядок)

 

З тексом повідомлення можна ознайомитися за сайті Центрального депозитарію за посиланням: www.csd.ua, в розділі Фондовий вісник НДУ  - Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України.

Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись