Послуги

Послуги
Управління
активами
ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" заснована у 2007 році Діяльність регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку-Дата прийняття та номер Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): 14.05.2013 № 286, строк дії з 18.05.2013 – необмежений Є членом саморегулівної організації Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
Послуги — Photo 1
Кастодіан
Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність із зберігання та обліку довірених їй коштів та цінних паперів клієнтів. Створюється і діє в будь-якій організаційно-правовій формі відповідно до законодавства та положення про кастодіальну діяльність на ринку цінних паперів.
Послуги — Photo 2
Брокер
Юридична особа, що виконує посередницькі функції між продавцем та покупцем (на фондовій, товарній, валютній біржах), між страховиком та страхувальником (страховий брокер), між судновласником та фрахтувальником. Брокер отримує винагороду як комісійних від суми угоди чи фіксованої сумі. Діяльність брокера заснована на договорі доручення та договорі комісії. Існує безліч категорій брокерів, зокрема біржовий брокер, страховий брокер, фрахтовий брокер.