Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України від ПрАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», код за ЄДРПОУ 00213993

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування», код за ЄДРПОУ 00213993, які відбудуться 17 вересня 2020 року (дата завершення голосування) ДИСТА...
06.08.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів приватного акціонерного товариства

«Каховський завод електрозварювального устаткування», код за ЄДРПОУ 00213993, які відбудуться 17 вересня 2020 року (дата завершення голосування) ДИСТАНЦІЙНО, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, Затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196

Копію повідомлення акціонери, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з Товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи (м.Київ, Кловський узвіз, буд.7, прим.49/5, з 09.00 до 18.00, контактний номер телефону – 044 278-20-82).

Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись